ABC e-sprawozdań finansowych

0
ABC e-sprawozdań finansowych

Od października 2018 podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podatnicy podatku PIT prowadzący księgi rachunkowe i zobowiązani do wysyłania sprawozdań finansowych zobligowania są do przesyłania takowych w formie elektronicznej. Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące e-sprawozdań finansowych.

W jakiej formie sporządzić e-sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), wśród formatów plików spełniających wymów postaci elektronicznej dla e-sprawozdań finansowych wymienić należy: XAdES, PAdES, CAdES, XMLsig, xml, txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, docx, xls, xlsx, csv, jpg, tif, gif.

Format oraz struktura pliku uzależniona jest od tego, czy jednostka:

  • jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącym księgi rachunkowe zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego,
  • sporządza sprawozdania finansowe według MSR.

Kto i gdzie powinien wysłać e-sprawozdanie finansowe?

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zobligowane są do wysłania Sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, zobowiązane są wysłać e-sprawozdanie finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) za pośrednictwem interfejsu API albo udostępnionej aplikacji E-sprawozdania Finansowe.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych CIT, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS wysyłają e-sprawozdania finansowe do właściwego urzędu skarbowego na elektroniczną skrzynkę podawczą bądź też dostarczają je na nośniku danych.

Kto i w jakiej formie podpisuje e-sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości e-sprawozdanie finansowe podpisać może:

  • osoba, której zostało powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także
  • kierownik jednostki (w sytuacji, gdy daną jednostką kieruje organ wieloosobowy, podpisy muszą złożyć wszyscy członkowie w/w organu).

Wyżej wspomniane osoby muszą same się podpisać – wykluczone jest składanie podpisu przez pełnomocników.

Podpis może zostać złożony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Podpis kwalifikowany wydany za granicą musi być zgodny z algorytmem XadES.

Czy dostępny jest program do wysyłania e-sprawozdań?

Ministerstwo Finansów udostępni aplikację do wysyłania e-sprawozdań, jednak będzie ona odpowiadała wyłącznie potrzebom osób fizycznych będących podatnikami PIT. Pozostałe podmioty zmuszone są do znalezienia odpowiedniego narzędzia we własnym zakresie. Rozwiązaniem problemu może okazać się godny polecenia program eSprawozdania Finansowe firmy Hogart. Narzędzie Hogart eSprawozdania Finansowe umożliwia zaawansowaną kontrolę procesu generowania plików w formacie (XML) wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. Hogart eSprawozdania to także repozytorium wygenerowanych i przekazanych danych do kontroli wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania oraz grupowania.

Skąd brać zaopatrzenie dla lumpeksów?

0
Skąd brać zaopatrzenie dla lumpeksów?

Polacy coraz chętniej sięgają po ubrania z drugiej ręki. Kupują odzież używaną z Anglii, bo w ten sposób oszczędzają, a zwiększająca się popularność takich wyrobów doprowadza do wysypu lumpeksów na rynku. To świetny pomysł na biznes, zwłaszcza jeśli umiejętnie się go prowadzi. Klucz do sukcesu to zdobycie odpowiednich produktów w jak najniższych cenach.

Kredyt hipoteczny – od czego zależy czas oczekiwania na decyzję kredytową?

0
Kredyt hipoteczny – od czego zależy czas oczekiwania na decyzję kredytową?
21 dni – tyle czasu, zgodnie z nową ustawą o kredycie hipotecznym ma Bank na wydanie decyzji w sprawie złożonego wniosku o kredyt hipoteczny (więcej informacji o ofertach kredytów hipotecznych można uzyskać pod adresem: http://szukamykredytu.pl/kredyty-hipoteczne/). Okres ten biegnie od momentu złożenia przez
klienta kompletnego wniosku kredytowego w Banku.
Za komplet dokumentów uznaje się:

  •  wewnętrzne dokumenty banku (wnioski, oświadczenia, formularze itp.);
  •  dokumenty dochodowe wymagane zgodnie z procedurą Banku;
  •  dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości;
  •  oraz inne wymagane przez dany bank.
W praktyce Banki skutecznie omijają ustawowy termin 21 dni. Ostateczny czas realizacji wniosku zależy od wielu czynników. Chociażby od kompletności i poprawności dostarczonych dokumentów, wielkości transakcji i jej skomplikowania czy nawet ilości procesowanych wniosków w danym czasie w Banku. Wybierając Bank z konkurencyjną lub promocyjną ofertą w danym czasie, musimy przygotować się na to, że czas realizacji może się wydłużyć. Należy pamiętać, że obecnie decydując się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego trzeba mieć już wybraną nieruchomość którą chce się kupić lub mieć projekt domu, który chce się wybudować. Bank nie przyjmie wniosku do oceny kredytowej bez przedmiotu kredytowania – jeszcze kilka lat temu było
to możliwe, dziś już nie.
Zgodnie z ustawa, Bank zobowiązany jest poinformować klienta o decyzji kredytowej maksymalnie 21 dnia od złożenia wniosku. W przypadku decyzji negatywnej, istnieje obowiązek poinformowania Klienta o powodzie odrzucenia wniosku. Jeżeli przyczyna odrzucenia wniosku jest możliwa do wyjaśnienia wówczas wniosek przeprocesować można ponownie, jednak trzeba liczyć się z tym, że proces zacznie biec do nowa i może potrwać nawet 21 dni. Zwykle jednak jest to zdecydowanie szybciej, gdyż cześć analiz nie ulega tak szybko przeterminowaniu. Często zdarza się również tak, że Bank wydaje tzw. decyzję warunkową, czyli daje zgodę na zaciągnięcie kredytu przez kredytobiorcę, ale po spełnieniu pewnych warunków, np. takim warunkiem może być przedstawienie dodatkowego dokumentu dochodowego potwierdzającego wysokość otrzymywanego wynagrodzenia lub zaświadczenia o braku zadłużenia w opłatach czynszowych mieszkania, które kupujemy. Rodzaj i ilość tych warunków zależy od przedmiotu kredytowania, wielkości kredytu oraz często od naszej zdolności kredytowej (z którą wiąże się ryzyko kredytowe). Niestety czas oczekiwania na dokumenty i dostarczenia ich do Banku wydłuża ostateczny moment podpisania umowy kredytowej.
Po spełnieniu wszelkich dodatkowych warunków lub wydaniu ostatecznej decyzji kredytowej pozostaje kwestia uruchomienia środków z kredytu. Tutaj też nie następuje to z dnia na dzień. Do sfinalizowania transakcji w każdym Banku wymagane będzie przedstawienie podpisanego aktu notarialnego, na podstawie którego Bank uruchomi kredyt oraz przeleje środki na konto sprzedającego. Proces uruchomienia środków trwa od 1 do 7 dni, w zależności od Banku.
Reasumując, starając się o kredyt hipoteczny, należy uzbroić się w cierpliwość i wyznaczyć sobie czas oczekiwania na ostateczną decyzję i podpisanie umowy na około 1-2 miesiące, tyle może trwać cały proces załatwiania kredytu. Dlatego warto, zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy na co dzień procesują takie wnioski i będą w stanie krok po kroku wyjaśnić zawiłości procesu kredytowego oraz sprawić, że przebiegnie on możliwie najszybciej.

Nie taki diabeł straszny jak go malują czyli jak oswoić audyt sprawozdań finansowych

0
Nie taki diabeł straszny jak go malują czyli jak oswoić audyt sprawozdań finansowych

Nikt nie lubi być sprawdzony i kontrolowany. Dokładnie ta sama zasada tyczy się zatem firm i instytucji, które ze względu na przepisy prawa, między innymi ustawę o rachunkowości, muszą być jednak nadzorowane przez audytora. Audyt sprawozdań finansowych to coroczny obowiązek na przykład dla banków, towarzystw ubezpieczeń i reasekuracji, spółek czy dużych firm zatrudniających ponad 50 osób.

Kancelaria do praktyk

0
Kancelaria do praktyk

Podsycanym przez telewizyjne seriale marzeniem młodych prawników – studentów lub absolwentów studiów prawniczych – jest własne nazwisko w nazwie poważanej kancelarii prawnej. Niewątpliwie niesie to ze sobą odpowiedni status materialny, jak i prestiż, ale… zacząć trzeba od praktyk.

System MES – praktyczne zastosowanie

0
System MES - praktyczne zastosowanie

System realizacji produkcji – w skrócie mianowany jako system MES to zaawansowane narzędzie informatyczne z elementami automatyki wspomagające produkcją. W swoim założeniu zawiera w sobie kilka istotnych elementów zbierających i przetwarzających informacje zbierane bezpośrednio z maszyn produkcyjnych.

Planowanie i projektowanie strony www

0
Planowanie i projektowanie strony www

Spoglądając na gotową stronę internetową, można być onieśmielonym ogromem i skomplikowaniem założenia. Projekt graficzny i funkcjonalności serwisu wymagają wiedzy i doświadczenia. Jednak na początek trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań i to jest zadanie dla właściciela strony.

Plakaty reklamowe z e- papieru

0
Plakaty reklamowe z e- papieru

Nowoczesna technologia e papieru znajduje swoje zastosowanie nie tylko w produktach dla konsumentów prywatnych, ale przede wszystkim w przemyśle, na przykład reklamowym. Plakaty reklamowe z papieru elektronicznego to rozwiązanie zarówno oszczędne, jak i stylowe i przyciągające uwagę.

Koszty wynajmu HDS

0
Koszty wynajmu HDS

Hydrauliczny dźwig samochodowy to wygodna i bezpieczna opcja transportu materiałów budowlanych. Jeżeli sprzedawca nie oferuje możliwości dowiezienia towaru autem z żurawiem, warto zdecydować się na wynajęcie takiego samochodu w specjalistycznej firmie.

Gdy życie zaczyna się w okolicy 70-tki!

0
Gdy życie zaczyna się w okolicy 70-tki!

Młodzi ludzie często patrzą na seniorów – swoich dziadków, może nawet rodziców i myślą sobie – kurcze, co to za życie. Przecież starszym osobom nic nie wypada – iść na dancing, wyjeżdżać, zwiedzać świat. Trzeba jednak zmienić myślenie, bo wiek nigdy nie jest przeszkodą! Dobra motywacja, wspieranie, pomoc i wspólne odkrywanie świata, nowych aktywności pozwoli na to, by nasz senior odkrył drugą młodość.

Rób wszystko to, czego nie wypada

Przede wszystkim, trzeba usunąć myślenie, że seniorzy nie mają prawa do życia. Według utartych przekonać, powinni usiąść w domu, z pilotem w ręku i zapomnieć o jakichkolwiek aktywnościach – w końcu może im się coś stać. Stanie się, jeżeli się zastaną, zapomną czym jest życie, radość z odkrywania nowych rzeczy, spotykania się ze znajomymi, a tym samym ich nastrój będzie stopniowo zmierzać w złym kierunku.

Wiadomo, że nie zawsze dzieci czy wnuki mają czas czy możliwości, aby zająć się seniorem. Praca, małe dzieci, niekiedy duża odległość, która dzieli. Dlatego dobrze jest w takich wypadkach skorzystać z pomocy dla seniora, opiekunek czy prywatnych pielęgniarek z kwalifikacjami, które we właściwy sposób zajmą cały dzień naszego bliskiego. Zapewnią mu rozrywkę, odrobinę ruchu, wspomogą czy nawet porozmawiają, gdy jest taka konieczność.

Jak planować dzień seniora?

Opiekunki, które znalazły pracę dzięki stronie https://avoria.com.pl/oferty-pracy-dla-opiekunek/  mówią, że seniorzy boją się jednego – nowości. Boją się, że nie dadzą rady, że czegoś nie znają. Jednak pomagając im, pokazując, że wszystko jest bezpieczne i dostępne dla nich, szybko się przełamują i rozpoczynają życie pełne pasji, niczym de Niro w filmie Praktykant.

Aby zapewnić nieco rozrywki seniorowi, zawsze trzeba zaczynać od małych kroków. Wspólne spacery do parku, korzystanie z dostępnych tam urządzeń – od szachownicy, po plenerowe siłownie, które delikatnie rozruszają zastane stawy. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Gdy senior sam zacznie pytać o nowe rzeczy, idźmy dalej, nie bójmy się próbować czegoś bardziej ekstremalnego – może zajęcia fitness, joga, basen? Pójdźmy do teatru, kina, na spotkania czytelnicze czy nawet wycieczki po okolicy, odkrywając przyrodę czy zabytki.

Pamiętajmy też o tym, że niekiedy samo towarzystwo dla seniora jest niczym lek na największą chorobę. Doda im to pewności siebie, podniesie poczucie wartości i doda miłości w sercu, bo będą czuć się potrzebni, mile widziani w naszym życiu. Nawet, jeżeli korzystamy z pomocy opiekunki, nie zapominajmy o chociaż jednej wizycie w miesiącu, oni wręcz na to czekają.