Pożyczka online z odbiorem pieniędzy na Poczcie

0

Jak wiadomo, czasem zdarzają się sytuacje, kiedy brakuje nam pieniędzy. Taka sytuacja może być spowodowana różnymi okolicznościami, ale nie okoliczności są najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak będzie wyglądać poradzenie sobie z nimi. Jeśli założymy, że mamy problemy finansowe, które są tymczasowe, dobrym rozwiązaniem będzie szybka pożyczka bez wychodzenia z domu. Szybka pożyczka online to bez wątpienia nie tylko pomoc to po prostu wygoda.

Pożyczka online

Zacznijmy od podkreślenia, iż mówienie o pożyczce online w żadnym wypadku nie jest przesadą. Pożyczkę można otrzymać bez wychodzenia z domu, naturalnie jednak wcześniej trzeba przejść procedurę weryfikacyjną w danej firmie. Niemniej przejście takiej procedury nie trwa długo (w innym przypadku nie można byłoby mówić na temat szybkich pożyczek), bardzo szybko dowiemy się, jak wygląda sytuacja. Zresztą, nawet jeżeli nie otrzymamy pożyczki, nie wolno się załamywać, jest mnóstwo firm oferujących pożyczkę online. Poza tym nie wolno działać pod wpływem impulsu, pożyczka musi być przemyślana, jeżeli będzie inaczej, zamiast rozwiązania kłopotu czekają kolejne.
Większym problemem jest brak konta bankowego i na nim skupimy się w dalszej części tekstu.

Brak konta bankowego — jak wygląda wybór?

Najkrócej rzecz ujmując, jeśli nie posiadamy konta bankowego, u wielu pożyczkodawców nie mamy czego szukać. Po prostu, jeżeli pożyczkodawca wymaga konta bankowego, zapewne nie ma odstępstw od reguły.

Tak więc w przypadku braku konta bankowego są dwa rozwiązania — założenie konta bankowego oraz poszukanie pożyczki online z odbiorem na poczcie. Bez względu na to, jakie rozwiązanie zostanie przez nas uznane za stosowne, najlepszym rozwiązaniem będzie zapoznanie się z www.get-money.pl/aktualności/banki/chwilówka-szybka-pożyczka-szybka-wypłata-w-15-minut, jest to strona na miarę Twoich oczekiwań. Warto przy okazji podkreślić, że mowa o portalu, którego funkcjonowanie w znaczącym stopniu wykracza poza pożyczki oraz konta bankowe. W największym skrócie — jest to portal, który został poświęcony finansom, biznesowi oraz ekonomii.

Pożyczka ekspresowa – jak szybko można otrzymać pożyczone pieniądze?

0

Pożyczanie pieniędzy od instytucji pozabankowych stało się popularne m.in. ze względu na tempo otrzymywanych środków. Nie bez znaczenia jest też fakt, że większość zobowiązań można zaciągnąć przez Internet, bez konieczności odwiedzania siedziby firmy. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie zawsze pożyczka ekspresowa faktycznie jest „ekspresowa” – przed zawarciem umowy lepiej dowiedzieć się, po jakim czasie pieniądze znajdą się na koncie bankowym.

Pożyczka online: oszczędność czasu

Pożyczanie pieniędzy przez Internet to wręcz nowa moda – coraz mniej osób decyduje się na zaciąganie zobowiązań finansowych „tradycyjnie”, czyli poprzez wizytę w siedzibie danej instytucji. Pożyczka online to przede wszystkim ogromna oszczędność czasu; klient nie musi opuszczać wygodnego fotela. Wystarczy, że wypełni odpowiedni wniosek i poczeka na decyzję firmy. Jeśli będzie ona pozytywna, przyznane środki znajdą się na koncie klienta.

Pożyczka ekspresowa: co to znaczy?

Pożyczanie przez Internet wiąże się nie tylko z oszczędnością czasu, jaki trzeba byłoby poświęcić na dotarcie do siedziby firmy i dopełnienie formalności na miejscu. To także możliwość bardzo szybkiego otrzymania potrzebnych środków – decyzja o przyznaniu pożyczki może zostać wysłana do klienta już 15 minut po złożeniu przez niego odpowiedniego wniosku. Cała procedura zaciągania zobowiązania przez Internet jest niezwykle prosta. Na przykładzie firmy euroloan.pl prześledzimy poniżej, co należy zrobić, by otrzymać dodatkowe środki bez konieczności wychodzenia z domu, a w dodatku jeszcze szybciej niż w przypadku większości pożyczek online.

Euroloan Express: jeszcze szybsze pożyczanie

W przypadku pożyczki ekspresowej w euroloan.pl mamy do czynienia z nieco innym modelem zaciągania zobowiązania – klient wnioskuje o przyznanie mu limitu na rachunku. Jak wygląda proces? Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać klient, jest wybór interesującej go kwoty (minimalna kwota pożyczki to 300 zł, maksymalna – 20 000 zł). Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie się w serwisie euroloan.pl, a następnie dokonanie przelewu weryfikacyjnego na symboliczną kwotę 1 zł. To właściwie wszystko, co musi zrobić osoba zainteresowana zaciągnięciem zobowiązania – po wykonaniu przelewu czeka jedynie na decyzję kredytową. Jeśli limit zostanie przyznany, pożyczkobiorca może zlecić wypłatę dowolnej kwoty (w ramach limitu).

Osoby, które decydują się na skorzystanie z usługi Euroloan Express mogą liczyć na to, że otrzymają środki szybciej niż w przypadku zwykłej pożyczki. Jest to możliwe dzięki pominięciu części wymaganych danych, co z kolei przyspiesza cały proces. To dobre rozwiązanie dla osób, które szybko potrzebują dużej kwoty pieniędzy. Warto zresztą zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku pożyczki ekspresowej w euroloan.pl nie jest wymagane żadne zabezpieczenie. To dodatkowa zaleta z perspektywy klientów, którym zależy na szybkim załatwieniu formalności. Więcej informacji na temat pożyczki ekspresowej można znaleźć pod adresem https://www.euroloan.pl/pozyczki/ekspres-pozyczka.

Artykuł sponsorowany.

Ulgi i dotacje inwestycyjne – jak z nich korzystać?

0

Dotacje z funduszy Unii Europejskiej i zwolnienia podatkowe obowiązujące w Specjalnych Strefach Ekonomicznych to ogromna szansa dla wszystkich przedsiębiorców. Jakie kryteria brane są pod uwagę podczas przydzielania tych benefitów? Jakie warunki muszą spełnić przedsiębiorcy, by z nich skorzystać?

Profesjonalne doradztwo

Uzyskanie dotacji z funduszy unijnych czy inwestowanie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wymaga znajomości aktualnego prawa polskiego i unijnego. Przedsiębiorcy, którzy mają trudności z dopełnieniem wszystkich koniecznych formalności, mogą skorzystać z pomocy firm świadczących usługi doradcze. Zespół Ulg i Dotacji Inwestycyjnych działający w firmie EY specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji pieniężnych z funduszy Unii Europejski oraz wspieraniu przedsiębiorców planujących inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Do usług świadczonych przez firmę EY zalicza się m.in.: optymalizacja projektów inwestycyjnych pod kątem pozyskania wsparcia finansowego z funduszów unijnych, przygotowanie odpowiednich wniosków o przyznanie środków pieniężnych z programów rządowych, wsparcie inwestora w kontaktach z organami państwowymi, doradztwo w zakresie lokowania inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, pomoc w uzyskaniu zezwoleń na działalność w tych Strefach. Więcej szczegółów dotyczących doradztwa inwestycyjnego znajdziesz pod tym adresem: http://www.ey.com/pl/pl/services/tax/grants-and-incentives.

Dlaczego warto inwestować w Specjalnych Strefach Ekonomicznych?

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie części terytorium Polski, na których terenie działalność gospodarcza może być prowadzona na korzystnych dla inwestora warunkach. Obecnie w kraju funkcjonuje czternaście takich Stref. Podstawową zaletą inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku płacenia części podatku dochodowego – CIT lub PIT (w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej). Wysokość ulgi inwestycyjnej uzależniona jest m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, prowadzonej przez nie działalności czy ulokowania Strefy i wynosi od 15 do 50%. Warto pamiętać, że niektóre typy działalności (np. wytwarzanie wyrobów tytoniowych czy alkoholowych) nie mogą zostać objęte ulgami. Inwestowanie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wiąże się również z możliwością skorzystania z innych ulg i dotacji inwestycyjnych, takich jak zwolnienia z podatku od nieruchomości czy dotacje z powiatowych urzędów pracy.

Jak uzyskać zezwolenie?

Przedsiębiorca, który chciałby rozpocząć działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, musi otrzymać zezwolenie. W celu powinien złożyć do podmiotu zarządzającego daną Strefą deklarację, w której określi m.in. charakter i cel inwestycji. Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg lub podejmuje rokowania – mają one na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności w danej Strefie. Zarządzający sprawdza m.in czy działalność gospodarcza, którą przedsiębiorca zamierza prowadzić na terenie danej Strefy Ekonomicznej, przyczyni się osiągnięcia celów określonych w planie jej rozwoju. Weryfikuje również to, czy udział środków własnych przedsiębiorcy wynosi przynajmniej 25% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji. Zawarte w niej zostają w m.in. wymogi dotyczące zatrudnienia określonej liczby pracowników.

Fundusze europejskie

W latach 2014-2020 na rozwój przedsiębiorstw w Polsce Unia Europejska przeznaczyła ok. 20 mld euro. Środki te rozdysponowywane są za pośrednictwem pięciu głównych funduszy. Należą do nich:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – jego celem jest zminimalizowanie różnic rozwojowych występujących między poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodzą środki przeznaczone na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Europejski Fundusz Społeczny – środki z tego funduszu przeznaczone są na walkę z bezrobociem w krajach Unii Europejskiej. Ze środków tego funduszu finansowana jest m.in. pomoc dla młodych osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy.
 • Fundusz Spójności – jego głównym celem jest redukcja nierówności gospodarczych oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju. Środki z tego funduszu wykorzystywane są do wspierania inwestycji związanych m.in. z ochroną środowiska czy z rozbudową infrastruktury transportowej
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – fundusz ten stworzony został w celu wspierania modernizacji rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich.
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki – środki z tego fundusz przeznaczane są na rozwój rybołówstwa.

Programy europejskie

Poza istniejącymi funduszami Unia Europejska wygospodarowała środki na nowe programy:

 • Program Horyzont 2020 – głównym celem programu jest finansowanie innowacji naukowych. Program wspiera badania na wszystkich etapach: zaczynając od procesu opracowywania koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań czy technologii.
 • Program COSME – zapewnia małym i średnim łatwiejszy dostęp do finansowania m.in. poprzez udzielanie gwarancji kredytowych.
 • Program „Łącząc Europę” – program ten powstał w celu wspierania rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w państwach członkowskich. Z jego środków dofinansowywane są także strategiczne inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa dróg, linii kolejowych czy sieci energetycznych.

Wnioski o dotację – kryteria oceny

Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem środków pochodzących z programów czy funduszy europejskich, jest oceniany jest pod kątem zgodności z trzema podstawowymi kryteriami:

 • Zrównoważony rozwój – Unia Europejska kładzie nacisk na to, by rozwój gospodarczy Europy nie wpływał negatywnie na stan środowiska naturalnego. Unia promuje oszczędne eksploatowanie zasobów naturalnych oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna).
 • Równość szans – projekty współfinansowane z funduszy europejskich powinny być zgodne z polityką równości szans. Polityka ta sprowadza się przede wszystkim do równego traktowania kobiet i mężczyzn i zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religie czy niepełnosprawność.
 • Społeczeństwo informacyjne – polityka społeczeństwa informacyjnego polega na stosowaniu i upowszechnianiu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Artykuł sponsorowany.

Koszty, które dodatkowo poniesiemy przy zakupie nowego mieszkania

0

Gdy chcemy zdecydować się na kupno własnej nieruchomości, musimy pamiętać o tym, że będzie to nie tylko kwestia pokrycia jej ceny – dochodzą także dodatkowe wydatki, na które również musimy się przygotować. Co jeszcze trzeba będzie opłacić?

Zakupienie wymarzonego mieszkania to spory wydatek, przed którym warto dobrze się zastanowić. Wartość samej nieruchomości to dopiero początek dalszych kosztów, aby móc przeprowadzić się na swoje.

 Wynagrodzenie notariusza

Jeśli chcemy kupić nowe mieszkanie, musimy przede wszystkim liczyć się z kosztami notarialnymi, czyli wynagrodzeniem notariusza, u którego podpisujemy umowę deweloperską oraz przenoszącą własność. W przypadku umowy deweloperskiej koszty pokrywane są po połowie przez dewelopera i klienta, w przypadku umowy przenoszącej własność nieruchomości – przez klienta.

W przypadku nieruchomości mających cenę od 60 000 do 1 000 000 złotych wysokość taksy notarialnej to 1 010 złotych + 0,4 procent od nadwyżki powyżej 60 000 złotych. Także notariusz pobierze od nas opłaty za wypisy z aktu notarialnego. Trzeba mieć co najmniej trzy egzemplarze. Za każdą nowo rozpoczętą stronę zapłacimy około 6 złotych + podatek VAT.

 Opłaty sądowe – księga wieczysta

Kolejna opłata związana jest z założeniem księgi wieczystej. Zapłacimy za nią 60 złotych. Za wpis prawa własności do księgi wieczystej zapłacimy potem 200 złotych. Jeśli chcemy kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny, wówczas ponosimy koszt dodatkowych 200 złotych za ustanowienie hipoteki.

 Koszt kredytu

Gdy chcemy zdecydować się na zakupienie mieszkania na kredyt, musimy też liczyć się z kosztami tego kredytu. W związku z tym warto zapoznać się z różnymi ofertami banków. Może pomóc nam w tym również deweloper. W Poznaniu w biurach deweloperskich można skorzystać także z usług doradczych. Więcej na http://ronson.pl/inwestycje-poznan/ W przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego, czyli mieszkania nowego nie ponosimy kosztów podatku PCC w wysokości 2 procent. Opłata jest ponoszona przy kupnie nieruchomości używanej – z rynku wtórnego.

Kalkulator emerytalny, czyli jak zaplanować emeryturę?

0

Jeśli już zaczęliście choćby wstępnie rozmyślać o swojej emeryturze, a przede wszystkim o finansowym jej zabezpieczeniu, warto wiedzieć, z jakich narzędzi można skorzystać, aby obliczenia te były łatwe, szybkie i precyzyjne. Jedno z takich narzędzi proponuje Esaliens – mianowicie kalkulator emerytalny. Po kilku kliknięciach wiemy ile i przez jaki czas musimy oszczędzać, aby zabezpieczyć swoją przyszłość w wystarczającym stopniu.

Jak wiadomo, system emerytalny w Polsce oparty jest na trzech filarach. Pierwszy filar to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), drugi oparty jest o Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), natomiast na trzeci składają się indywidualne konta emerytalne (IKE), indywidualne konta zabezpieczenia finansowego (IKZE) oraz pracowniczy program emerytalny (PPE). W tym artykule przyjrzyjmy się pierwszemu rozwiązaniu trzeciego filara – indywidualnym kontom emerytalnym.

IKE – co to w ogóle jest?

Działanie indywidualnych kont emerytalnych reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Podstawową rzeczą, którą należy od razu wyjaśnić jest: czym właściwie są indywidualne konta emerytalne? Jeśli ktoś lubi specjalistyczny, prawniczy język, można skorzystać z definicji zapisanej w przywołanej powyżej ustawie. Jednak da się to ująć w dużo prostszych słowach: jest to po prostu dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego, indywidualny rachunek, na który odkładamy swoje pieniądze, aby móc korzystać z nich po latach. Dobrowolność jest tutaj cechą podstawową IKE – w przeciwieństwie do obowiązkowych składek na ubezpieczenie, które odprowadzamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Również wybór formy indywidualnego kontra emerytalnego mogą być różne: od funduszy inwestycyjnych, przez depozyty bankowe, ubezpieczenia inwestycyjne i rachunki maklerskie do dobrowolnych funduszy emerytalnych. To właśnie od wyboru formy IKE zależą takie sprawy, jak wysokość kosztów odkładania oszczędności, a także szanse i zagrożenia przypisane do każdej z tych form. Odkładnie swych oszczędności na IKE pozwala również uchronić je od tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych.

Indywidualne konta w liczbach

Polacy cały czas zbyt mało oszczędzają na swoje emerytury. Choć co chwilę mówi się o niewydolności państwowego systemu ubezpieczeń, a nieciekawego obrazu dopełniają niemal całkiem przerażające analizy demograficzne w perspektywie następnym dekad, to liczba osób posiadające indywidualne konta emerytalne nadal nie jest imponująca. Jednak w ostatnich czasach widać coraz większe zainteresowanie tym tematem. Wystarczy zerknąć na publikowane co jakiś czas dane Komisji Nadzoru Finansowego na temat osób posiadających indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, a także kwot na nich zgromadzonych. W porównaniu do wyników sprzed pół roku, wartość IKE oraz IKZE na koniec czerwca 2017 roku wzrosła aż o 14 procent. Według danych KNF, ponad 932 tysiące Polaków posiadało wtedy indywidualne konta emerytalne, a ponad 664 tysiące – indywidualne konta zabezpieczenia finansowego (choć należy wziąć pod uwagę, że jedna osoba może mieć jednocześnie IKE oraz IKZE). W kwotach jest było to odpowiednio 7,5 miliarda złotych oraz 1,3 miliarda złotych.

Kalkulator emerytalny – jak to działa?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, pomocnym narzędziem do planowania własnej emerytury jest kalkulator emerytalny (dostępny na stronie https://www.esaliens.pl/pl/kalkulatory/kalkulatory-emerytalne/kalkulator-ike). Zasady działania kalkulatora są dziecinnie proste, a każdy etap dokładnie opisany. W związku z tym najpierw musimy określić roczne lub miesięczne wpłaty na nasze indywidualne konto emerytalne. Nie można jednak przekroczyć górnego limitu wpłat, który co roku zmienia swoją wartość, jako że jest uzależniony od średniego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli więc w 2017 roku maksymalna kwota wynosiła dokładnie 12 789 zł, to w tym roku roczny limit wynosi 13 329 zł (odpowiada to miesięcznej kwocie 1 110,75 zł). Następnie ustalamy okres, przez jaki chcemy oszczędzać pieniądze – od 5 do 50 lat, a także potencjalną stopę zwrotu – od 0 do 15 procent. Podawszy wszystkie wymagane dane kalkulator automatycznie wylicza wysokość zgromadzonego kapitału, sumę wpłat na indywidualne konto emerytalne, a także zysk i zaoszczędzony podatek od dochodów (odpowiednio pomniejszone lub nie o opłatę manipulacyjną). Następnie możemy również przeliczyć w jakiej wysokości będą nam wypłacane miesięcznie nasze oszczędności, w zależności jaki okres weźmiemy pod uwagę. Przy planowaniu emerytury kalkulator jest więc wcale pomocnym narzędziem. Wystarczy tylko podjąć jakieś założenia i konsekwentnie się ich trzymać.

Niewiedza może być szkodliwa

W Internecie można znaleźć różne rankingi, które z form indywidualnych kont emerytalnych są najlepsze. Warto się im przyjrzeć, żeby mniej więcej zorientować się, które formy byłyby dla nas odpowiednie, bo czas płynie szybciej, niż nam się wydaje. Powinniśmy bowiem wiedzieć jak najwięcej o możliwościach zabezpieczenia finansowego naszej przyszłości. Kalkulator emerytalny to dobry początek.

Badania dla kierowców – pytania i odpowiedzi

0

Wiele osób zastanawia się, jakie badania są konieczne do wykonania przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy. Jest to nieodłączny element, bez którego nie jest możliwe podejście do kursu, a zatem uzyskanie prawa jazdy. Jakie są zatem podstawowe badania na prawo jazdy, które trzeba wykonać?

Posiadanie samochodu bardzo ułatwia życie, więc nic dziwnego, że wiele osób zaraz po ukończeniu 18 lat chce zapisać się na kurs jazdy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ prowadzenie samochodu jest umiejętnością wymaganą przez wielu pracodawców, a samo prowadzenie samochodu jest całkiem przyjemne.

Przed rozpoczęciem kursu, szkoła jazdy zapewne poprosi kursantów o pójście do lekarza w celu przebadania się. Wiele szkół jazdy organizuje wizyty lekarza w siedzibie szkoły, przez co kursanci mogą wymagane badanie przeprowadzić na jej terenie, bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu. Osoby, które nie mają takiej możliwości, powinny poszukać odpowiedniej przychodni, gdzie specjaliści sprawdzą stan zdrowia potencjalnego kierowcy. Jedną z polecanych przychodni można znaleźć w internecie, na stronie https://www.badania-kierowcow.warszawa.pl/. Badania przeprowadzane są wzorowo, przez wyspecjalizowany personel.

Wiele osób zastanawia się czy przejście badań jest konieczne do rozpoczęcia kursu. Odpowiedź brzmi „TAK”. Bez orzeczenia lekarskiego z pozytywnym rezultatem, nie jest możliwe przystąpienie do kursu w szkole jazdy oraz do późniejszego egzaminu. Orzeczenie lekarskie jest bardzo istotnym elementem i jeżeli lekarz wykryje problemy psychiczne kandydata, lub udowodni uzależnienia od różnych substancji, może wydać orzeczenie z wynikiem negatywnym, przez co taki delikwent nie będzie mógł podejść do kursu.

Chociaż wiele osób zdaje bagatelizować znaczenie badań na prawo jazdy są one niezmiernie ważne w chwili zapisania się na kurs. Bez pozytywnych wyników, nie można podjąć kursu w szkole jazdy. Orzeczenie lekarskie może sprawić, że dana osoba nie będzie mogła podejść do kursu na prawo jazdy.

RRSO prawdę Ci powie? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania a chwilówki

0

W reklamach radiowych czy telewizyjnych kredytów i pożyczek pozabankowych słyszymy szybką wypowiedź lektora, na temat tego ile wyniesie nas RRSO, jeśli zdecydujemy się na dany produkt finansowy. Niewielu z nas wie, czym jest to mityczne RRSO jest i co nam mówi o kosztach pożyczki.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to najprościej mówiąc wskaźnik wyrażający wartość procentową całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Dzięki niemu możemy szybko i łatwo porównać różne oferty kredytów i pożyczek między sobą. Każdy pożyczkodawca ma obowiązek poinformować o tym, ile wyniesie RRSO – stąd też te informacje nawet w reklamach telewizyjnych i spotach radiowych.

Jak wyliczane jest RRSO?

RRSO  nie uwzględnia tylko samego oprocentowania pożyczki czy kredytu, ale bierze pod uwagę także pozostałe koszty – np. prowizje, usługi dodatkowe niezbędne do otrzymania gotówki, opłaty administracyjne itp. Zamiast kilku wartości otrzymujemy więc jedną, określoną liczbę, która odpowiada na pytanie, czy warto pożyczyć w danym banku, firmie pozabankowej czy w innej instytucji finansowej.

Warto jednak wiedzieć, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania nie uwzględnia absolutnie wszystkich kosztów, które wiążą się z pożyczeniem pieniędzy. Nie są brane pod uwagę inne koszty, np. wysyłania monitów ponaglających do spłaty, przedłużenia terminu zwrotu zobowiązania czy za wydanie karty kredytowej dobieranej do kredytu.

Rozsądne pożyczanie, czyli o co nam to RRSO

Na rynku finansowym roi się od ofert, promocji, specjalnych okazji. Ciężko nam jako laikom ocenić, co faktycznie ma pokrycie w rzeczywistości, a co jest tylko sprytnym chwytem marketingowym. W tym celu właśnie mamy RRSO, dzięki któremu możemy ocenić, czy pożyczka bądź kredyt faktycznie jest taka atrakcyjna jak nam się to wmawia. W teorii bowiem im niższe jest RRSO, tym tańszy otrzymamy kredyt. Aczkolwiek, są o tej zasady są wyjątki – bo porównywanie rzeczywistych rocznych stóp oprocentowania ma sens, wtedy, gdy zestawiamy ze sobą oferty zaciągane na tych samych zasadach (czyli na ten sam okres kredytowy, w tym samym systemie spłacania).

RRSO w chwilówkach – dlaczego nie warto się nim przejmować?

W przypadku szybkich pożyczek pozabankowych RRSO jest tak wywindowane, że aż strach je sprawdzać. Zdarzają się oferty z RRSO wynoszącym kilka tysięcy procent! Czy to oznacza, że biorąc chwilówkę, będziemy musieli oddać te kilka tysięcy razy więcej niż pożyczyliśmy? Oczywiście, że nie. W przypadku krótkiego okresu – a o takim mówimy w przypadku chwilówek zaciąganych na 30 dni – RRSO jest niemiarodajne. Otrzymujemy wyliczenie całkowitego kosztu kredytu na okres 12 miesięcy, zatem im mniej czasu mamy na oddanie pożyczki, tym większe jest RRSO. Nie oznacza to jednak, że będziemy musieli oddawać astronomiczne kwoty pożyczkodawcom. RRSO bierze pod uwagę oprocentowanie roczne, a chwilówki zwracane są do miesiąca.

Bierzesz chwilówkę? Porównuj oferty, a nie RRSO

 W przypadku chwilówek RRSO nie jest dobrym wskaźnikiem do oceniania atrakcyjności oferty. Każda firma pożyczkowa przygotowuje szereg własnych warunków i kosztów kredytu. Nie są one identyczne, często oferty chwilówek różnią się nawet okresem kredytowym. Porównywanie tylko i wyłącznie RRSO może zapędzić nas w ślepą uliczkę. Dlatego o wiele lepszym rozwiązaniem jest zestawienie konkretnych kosztów pożyczki – oprocentowania, dodatkowych opłat, kosztów nieterminowości – mówi Katarzyna Gaweł z porównywarki szybkich pożyczek Łowca Chwilówek.

RRSO 0%? Pożyczaj za darmo

Część pożyczkodawców oferuje też chwilówki za 0 zł dla nowych klientów – oznacza to, że oddajemy dokładnie taką samą kwotę, jak ta którą pożyczyliśmy, bez ponoszenia żadnych kosztów. Wystarczy, że pierwszy raz korzystamy z oferty danej firmy i terminowo oddamy swoje zobowiązanie. RRSO wówczas wynosi 0% – warto więc i tutaj porównać warunki, na jakich firma pożyczkowa udziela chwilówek. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku pozabankowych pożyczek ratalnych i kredytów bankowych RRSO jest przydatnym wskaźnikiem i warto z niego korzystać, wybierając najlepszą ofertę.

Apartamenty Wielicka – ciekawa alternatywa do poszukujących nowego lokum w Krakowie

0

Obecnie w Krakowie powstaje wiele inwestycji budowlanych. Poszukując idealnego lokum w Krakowie, trudno znaleźć takie, która spełni wszystkie pokładane w nim oczekiwania. Atrakcyjne położenie i nowoczesny wygląd to nie wszystko. Coraz więcej nabywców oczekuje także bliskiej obecności terenów zielonych oraz tego, aby osiedle było zamknięte i podlegało monitoringowi.

Czym kierują się nabywcy nowych mieszkań? 

Poszukując nowego mieszkania, wiele osób przywiązuje dużą wagę do otoczenia, w jakim będzie ono się znajdować. Do najważniejszych cech należą: 

 • atrakcyjny projekt architektoniczny osiedla, 
 • obecność terenów zielonych w najbliższej okolicy, 
 • bezpieczeństwo osiedla i ograniczony dostęp do niego dla osób postronnych, 
 • dobry dojazd do centrum miasta, pracy, szkoły itp. ,
 • zamieszkiwanie z ludźmi o podobnym statusie społecznym. 

Niebanalny projekt i architektura 

Wiele nowych osiedli jest położonych z dala od terenów zielonych, a ich betonowa konstrukcja nie wyróżnia się niczym szczególnym od innych budynków. Inaczej jest w przypadku Apartamentów Wielecka w Krakowie. Osiedle jest zacisznie położone i może pochwalić się kameralną atmosferą. Od Zachodu otaczają je bardzo ciekawe starodrzewia, na Północy natomiast sąsiaduje ono z posiadłością Zakonu Augustianów. Aby dopasować architekturę powstających budynków do okolicy, zdecydowano się na nowoczesny, bardzo estetyczny wygląd zgodny z nurtem modernizmu. Budynki, jak i same mieszkania są wykonane w wysokim standardzie.  

Atrakcyjne położenie 

Osiedle Apartamenty Wielicka charakteryzuje się bardzo atrakcyjnym położeniem w pobliżu Parku Jerzmanowskich. Taka lokalizacja z pewnością zostanie doceniona przez osoby, które lubią często przebywać na łonie natury. Także amatorzy joggingu oraz innych sportów docenią bliskość parku. Jest on także znakomitym miejscem na spacery z dziećmi lub psem. Życie w zielonej okolicy pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz czystość powietrza. Przebywając wśród drzew i roślin, człowiek w naturalny sposób relaksuje się i odpoczywa. Mając to na uwadze, osiedle zaprojektowano włączając w projekt liczne klomby, drzewka oraz trawniki. Dodatkowo niektóre mieszkania, które znajdują się na parterze, posiadają atrakcyjne ogrody. Ich metraż waha się od 9,5 m2 aż do ponad 100 m2. Cały teren osiedla jest ogrodzony, podlega monitoringowi i jest strzeżony przez 24 godziny.  

Ze względu na tak atrakcyjne warunki, na mieszkania w obrębie Apartamentów Wielecka w Krakowie jest wielu chętnych. Więcej szczegółów odnośnie całej inwestycji znajduje się na stronie: www.apartamentywielicka.pl.

Misja: tani Internet w Krakowie

0

Czy możliwe jest dzisiaj życie bez Internetu? W zasadzie tak, jednak na pewno nie będzie zbyt przyjemne. Przecież Internet staje się dla nas w zasadzie nieco równoległym światem. Jak czegoś nie wiemy, chcemy zrobić zakupy, odezwać się do znajomych, popracować – to włączamy Internet. Jak jednak znaleźć tani i dobry Internet w Krakowie?

Cel : tani i dobrej jakości Internet w Krakowie?

Dlaczego jednak w ogóle naszym celem ma być posiadanie taniego i dobrej jakości Internetu w Krakowie? Czy nie lepiej dopłacić trochę i cieszyć się lepszymi usługami i parametrami? Czasem tak. Dlatego też pisząc tu „tani Internet w Krakowie”, chodzi bardziej o to, aby jego cena była choć adekwatna do jakości, jaką on sobą prezentuje. Dzisiaj niestety już nie jest tak, że im wyższa cena, tym wyższa jakość…

Rodzaje taniego Internetu w Krakowie

Jaki tani Internet w Katowicach możemy znaleźć? Generalnie trzeba wiedzieć, że są dwa podstawowe typy Internetu. Stacjonarny często związany jest z tym, co oferuje nam osiedle albo telewizja kablowa. Generalnie rzecz ujmując taki tani Internet w Krakowie charakteryzuje się dobrą prędkością, stabilnością i ciekawymi dodatkami. Jednak jeśli osiedle nic ciekawego nam nie oferuje albo też oferta jest za droga, to warto zapoznać się z możliwościami naszych operatorów telefonów komórkowych. Bardzo prawdopodobne, że przedstawione przez nich propozycje elastycznego, mobilnego i taniego Internetu w Bydgoszczy w pełni spełnią nasze oczekiwania. Jak zatem widać – możliwości jest wiele!

Przesyłka zagraniczna – czego nie możemy nadać?

0

Dzisiaj nasz świat się coraz bardziej poszerza. Dawniej całym światem jednego człowieka była jego ulica, czasem osiedle, a bardzo rzadko całe miasto. Teraz zaś rano możemy jeść śniadanie w Warszawie, w południe obiad w Moskwie, a kolację mieć w Stanach. Załatwiamy coraz więcej spraw zagranicą, pracujemy w różnych krajach, mamy przyjaciół z całego świata. Coraz częściej także coś wysyłamy zagranicę…

Przesyłki międzynarodowe – hit ostatnich lat

Z tego powodu też coraz większą popularnością cieszą się przesyłki międzynarodowe. Kto z nich korzysta? Naprawdę jest różnorodna grupa osób. Przede wszystkim będą wśród nich przedsiębiorcy eksportujący różne swoje produkty i towary poza Polskę. Ponadto będą to podróżnicy, którzy część swojego bagażu, zakupów czy pamiątek wolą nadać kurierem poza granice kraju, w którym się obecnie znajdują. Co więcej w tej grupie znajdą się także pracujący za granicą i ich rodziny, które podsyłają im rzeczy z kraju. Jak zatem widać – naprawdę wiele osób korzysta z dobrodziejstw przesyłek międzynarodowych.

Cechy szczególne przesyłki międzynarodowej

Nadając przesyłkę międzynarodową należy jednak pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach. Przede wszystkim nie wszystko można w niej przewieźć. Ciekawostką jest fakt, że niektóre kraje mają wręcz kuriozalne przepisy w tym zakresie. Idealny przykład stanowi tutaj Tunezja, do której nie można przesyłać kredek do rysowania, czy Afganistan, który nie zgada się na wysyłkę zabawek dla dzieci. Zdecydowanie zatem przed nadaniem jakiejkolwiek przesyłki międzynarodowej należy sprawdzić, czy danej rzeczy, którą chcemy wysłać nie ma na liście przedmiotów zakazanych.

Uniwersalne zakazy dotyczące paczek międzynarodowych

Warto jednakże wspomnieć,że istnieją pewne dość uniwersalne zasady. Są one wspólne w zasadzie dla każdego państwa, dlatego warto je znać tak, aby przez zwykłą niewiedzę nie narobić sobie nieprzyjemności. A zatem co będzie się znajdowało na takiej liście przedmiotów, których nie można wkładać do przesyłek międzynarodowych?

Przede wszystkim będą to oczywiście wszelkie towary i materiały niebezpieczne. Tu pamiętajmy, że za taką substancję uznawany jest także azbest! Dalej – przesyłką nie możemy przesłać żadnego rodzaju broni, amunicji ani jakiegokolwiek sprzętu wojskowego – to jednakże jest w zasadzie dość oczywiste. Oczywiście nie mogą to być także przedmioty niszczące.

Kolejną grupę przedmiotów, których nie można tak po prostu importować i eksportować stanowią przedmioty i towary szczególnie cenne takie jak różne dzieła sztuki, kamienie szlachetne itd. Co istotne nie mogą to być także różne środki pieniężne albo ich ekwiwalenty, czyli np. czeki albo karty kredytowe. Ważny jest także fakt, że zakazana jest również wysyłka znaczków pocztowych. Choć brzmi to absurdalnie, to przecież mogą być wśród nich prawdziwe rarytasy. Zakazana jest także wysyłka przedmiotów podrobionych.

Oczywiście nie można także wysyłać krwi, żywych organów, narządów ludzkich, zwierząt żywych ani martwych, skremowanych i nieskremowanych ludzkich szczątków oraz wszelkich wyrobów z kości słoniowej. To jednakże są dość oczywiste rzeczy.

Równie przewidywalny jest fakt, że nie możemy wysyłać rośli ani nasion, leków psychotropowych, napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, materiałów pornograficznych. Co ciekawe nie wolno także wysyłać towarów, które łatwo się psują, a w przypadku niektórych krajów niedopuszczalne jest także wysłanie rzeczy osobistych.

Odpowiedzialność za paczkę

Warto zadawać sobie sprawę, że każda paczka na granicy jest prześwietlana i że to my za nią odpowiadamy. Jeśli nasza paczka będzie zawierała niedozwolone rzeczy, to na pewno zostanie zwrócona w całości, nawet z tymi elementami, które mogą być wysłane. Warto także zdawać sobie sprawę z faktu, iż w przypadku niektórych substancji może być nawet rozpoczęte postępowanie w sądzie i możemy dostać wysoką grzywnę, a w skrajnych przypadkach nawet karę więzienia. Warto zatem pomyśleć nad tym, co pakujemy, a jeśli nie jesteśmy czegoś pewni – to pytać!