Co powinieneś wiedzieć o zwrocie Vatu z zagranicy?

0
1331
Co powinieneś wiedzieć o zwrocie Vatu z zagranicy

Każdego roku polskie firmy przekazują duże sumy pieniędzy na opłacenie podatku, który został naliczony za przeprowadzone transakcje zagraniczne. W Unii Europejskiej usługi i zakupione towary generują podatki rzędu 20 miliardów euro, o których zwrot nie ubiegali się rodzimi przedsiębiorcy. Czy zwrot Vatu z zagranicy jest tak trudny do odzyskania, że nie wraca w całości do polskich portfeli? Analitycy podatkowi nie potrafią do końca wyjaśnić takiego stanu rzeczy.

Kto może ubiegać się o zwrot Vatu z zagranicy?

Odzyskiwanie zagranicznych danin jest znane na świecie od ponad 30 lat, a w Polsce od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Na szczęście dla polskiego budżetu procedura zwrotu Vatu z zagranicy jest coraz popularniejszą praktyką. Zagraniczny podatek VAT jest odzyskiwany na podstawie unijnej dyrektywy i reguł wzajemności, które zostały podpisane między poszczególnymi krajami. Polska podpisała regułę wzajemności ze Szwajcarią, Macedonią, Norwegią i Chorwacją. Jeżeli podatnik prowadzący działalność w Polsce dokona zakupu towaru w Szwajcarii, to nabywa go z doliczonym szwajcarskim podatkiem. Płatnik może ubiegać się o zwrot Vatu z zagranicy w przypisanym do swojej działalności urzędzie skarbowym w Polsce. Zgodnie z wytycznymi o zwrot podatku może ubiegać się każdy podatnik, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, spółką cywilną, spółką jawną, spółką komandytową lub spółką prawa handlowego notowaną na giełdzie papierów wartościowych. Podatnik ma prawo do złożenia wniosku we właściwym dla prowadzonej działalności urzędzie i na tej podstawie dochodzi do zwrotu Vatu z zagranicy od zagranicznego kontrahenta.

Warunki prawidłowego zwrotu Vatu z zagranicy

Przede wszystkim podatnik musi być czynnym i zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT w Polsce. Zwrot nie należy się podmiotom, które nie podpisały deklaracji VAT UE. Kolejnym wymogiem jest nie sprzedawanie usług i towarów, które są zwolnione z naliczania podatku  VAT. Podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty, które potwierdzają dokonanie transakcji zagranicą i jej zasadność dla działalności firmy. Ubiegający się o zwrot podatku nie może posiadać swojej siedziby w państwie, od którego wnioskuje o zwrot. Nie może również tymczasowo lub na stałe prowadzić działalności biznesowych w tym państwie. Zwrot Vatu z zagranicy jest możliwy jedynie w przypadku nabycia sprzętu i wyposażenia dla przedsiębiorstwa, usług transportowych, kosztów paliwa, opłat drogowych, kosztów podróży, opłat związanych z naprawą pojazdów oraz wydatków poniesionych na szkolenia i konferencje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here