Kancelaria do praktyk

0
1609
Kancelaria do praktyk

Podsycanym przez telewizyjne seriale marzeniem młodych prawników – studentów lub absolwentów studiów prawniczych – jest własne nazwisko w nazwie poważanej kancelarii prawnej. Niewątpliwie niesie to ze sobą odpowiedni status materialny, jak i prestiż, ale… zacząć trzeba od praktyk.

Wstęp do zawodu radcy prawnego

Pierwszym krokiem jest odbycie aplikacji radcowskiej. Jest to szczególny rodzaj szkolenia, kursu zawodowego, kończonego egzaminem przeprowadzanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po pomyślnym odbyciu aplikacji, zdaniu egzaminu i wpisie na listę radców prawnych, możemy rozpocząć samodzielne wykonywanie zawodu.Już na etapie aplikacji, po pierwszym jej półroczu, będziemy mogli jako aplikant podejmować część czynności przewidzianych prawem dla radców prawnych. Pozostając na kursie, kształcąc się w zawodzie, odbywamy praktyki w kancelarii. Kancelaria radcowska decyduje o czynnościach, do których będzie nas dopuszczać, a więc warto zawczasu wybrać odpowiednią kancelarię do praktyk.

Specyfika małych kancelarii

Niewielkie kancelarie pozwalają uzyskać wszechstronne doświadczenie. Jako aplikant będziemy często oddelegowani do obsługi incydentalnych zdarzeń prawnych mniejszych klientów. Oznacza to udzielanie organom jednostek organizacyjnych opinii i porad prawnych oraz dokonywanie wykładni przepisów; występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym albo przed innymi organami orzekającymi.Być może zostaniemy umocowani nawet do uczestnictwa w prowadzonych rokowaniach dotyczących negocjowania i przygotowania stosunków prawnych (nawiązanie, zmiana, rozwiązanie umowy).

Prestiż uznanych kancelarii prawnych

Odbywanie aplikacji radcowskiej w kancelarii występującej na wysokim miejscu w rankingach np. Rzeczpospolitej lub Gazety Prawnej z pewnością będzie świetnie wyglądać w naszym CV! Pytanie brzmi, czego taka kancelaria radcowska nas nauczy.Studenci i absolwenci studiów prawniczych, nieposiadający rodziny w prawniczej kaście, obawiają się, iż uznana kancelaria oddeleguje ich głównie do czynności materialno-technicznych jak koordynacja obiegu dokumentów oraz dbanie o ich kompletność i poprawność formalną. Aplikanci mogą też dokonywać obsługi wierzytelności na etapie spraw sądowych. Wszystko to wchodzi przecież w zakres pracy radcy prawnego!

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here