Mały ZUS plus – dla kogo jest to pomoc?

0
1748
Mały ZUS

Mały ZUS plus jest to propozycja nowej ulgi ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców. Jednak nie każdy, może z niej skorzystać. Dowiedz się, i jakie należy spełniać warunki, aby móc ją dostać. Inicjatywam Mały ZUS plus wszedł w życie 1 lutego 2020 roku. Jest to sprawa nowa. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają warunki tego programu, mogą bez problemu z niej skorzystać.

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/maly-zus/

Dla kogo przeznaczony jest Mały ZUS?

Obniżki na składki ubezpieczeniowe przecinek i społeczne Mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył 120 tys. w 2019 roku.

Od przychodu nie możemy odjąć opłacanych składek Ubezpieczenia Społecznego. Składki te dodajemy do dochodu.

Kolejnym warunkiem jest to, że przedsiębiorca musi prowadzić biznes w poprzednim roku kalendarzowym przez przynajmniej 60 dni.

Małego ZUS plus nie wolno opłacać w pierwszym roku działalności. Wcześniej należy korzystać z ulgi na start.

Następnym warunkiem jest to, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne przysługują przez 32 miesiące w ciągu ostatniego pół roku. Jeżeli w 2019 roku korzystaliśmy z małego ZUS to nie wlicza się go do wspomnianych 36 miesięcy.

Ile wynosi Mały ZUS? 

Według obliczeń Ministerstwa Przedsiębiorczości, przeciętny przedsiębiorca z 2800 zł miesięcznego, przeciętnego dochodu, który skorzysta z nowej kulki, płaci co miesiąc niespełna 443 zł za ubezpieczenie społeczne kropka jest to 549 zł mniej w porównaniu do pełnej składki ZUS w roku 2020. Nie bierzemy pod uwagę ubezpieczenia zdrowotnego.

Najlepiej jest ustalić wysokość składki. Możemy to zrobić samodzielnie odliczając przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok. Dzielimy roczny dochód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia naszej działalności. Kiedy mamy wynik, następnie dzielimy go przez 30 i zaokrąglamy liczbę do pełnych groszy.

Podstawa składki jaką za deklarujemy nie może być Kwota niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę za dany rok oraz nie powinna ona przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na określony rok.

Z Małego ZUS-u plus, nie może korzystać jednak każdy

Nie mogą z niego korzystać osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność jako:

• osoba wykonująca wolny zawód, 

• twórca artystyczny,

• wspólnik w spółce,

• osoba prowadząca szkołę,

• osoba prowadząca przedszkole.

A ulga nie obejmuje także przedsiębiorców, którzy rozliczanie są w oparciu o kartę podatkową, a równocześnie korzystali ze zwolnienia z podatku od towaru, a także usług VAT.

Zobacz też: http://www.jobston.pl/biznes-bez-zakladania-firmy/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here