Na czym dokładnie polegają audyty energetyczne?

0
1227
Na czym dokładnie polegają audyty energetyczne

Warto wiedzieć, że audyty energetyczne Katowice będą świetną opcją w dwóch sytuacjach. W pierwszej z nich dostrzegalne będzie zdecydowane zwiększenie się kosztów związanych z eksploatacją budynków, a w drugiej planowane prace modernizacyjne będą finansowane premią termomodernizacyjną. Na czym jednak dokładnie polegają audyty energetyczne Katowice?

Audyty efektywności energetycznej, czyli niezwykle pomocna ocena energetyczna budynków

Należy mieć świadomość, że audyty efektywności energetycznej polegają w największym możliwym uproszczeniu na ekspertyzie, której zadaniem jest określenie zakresu, a także parametrów ekonomicznych i technicznych prac, które muszą być wykonane w ramach termomodernizacji.

Warto zaznaczyć, że wspomniany rodzaj audytu dokona także określenia aktualnego zużycia energii czy zaproponuje różne sposoby, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie kosztów eksploatacyjnych danego budynku. Wszystkie zaproponowane przez audytora zmiany umożliwią zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na ciepło.

Ponadto opracowanie omawianego audytu energetycznego będzie konieczne w przypadku, gdy dany inwestor będzie zainteresowany ubieganiem się o premię termomodernizacyjną.

Jak przebiega audyt energetyczny?

Ocena energetyczna danego budynku oczywiście powinna zacząć się od wykonania przez audytora wstępnego audytu. Przeprowadzany jest on w oparciu o rozmowę z inwestorem, oględziny obiektu czy przegląd technicznej dokumentacji. Zadaniem pierwszego etapu jest wstępne oszacowanie kosztu inwestycji, a także ewentualnych oszczędności. Ponadto wstępny audyt musi również określić taki zakres prac, które będą mieściły się w możliwościach finansowych danego inwestora.

Z kolei opracowanie szczegółowego audytu energetycznego musi obejmować zaproponowanie inwestorowi zupełnie nowych rozwiązań, które mogą w efekcie doprowadzić do ograniczenie strat związanych z ciepłem.

Oczywiście rozwiązania muszą być dostosowane do przeprowadzonych wcześniej szczegółowych analiz. Propozycje audytora mogą obejmować ograniczenie zużycia ciepła pozyskiwanego z paliw kopalnianych, zmiany związane z ociepleniem budynku, zmniejszenie zużycia ciepła, wykorzystanie różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here