Uprawnienia sepowskie atutem pracownika

0
1525
Uprawnienia sepowskie atutem pracownika

Zastanawiasz się, jak zwiększyć swoje szanse na dobrą pracę. Może warto się zastanowić na zdobyciem uprawnień SEP. Pracodawcy bardzo często szukają pracowników, którzy mają takie świadectwa kwalifikacyjne.

Jak zdobyć uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP, czyli świadectwo kwalifikacyjne otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu z wybranej kategorii, czyli z elektryczności, gazownictwa lub energetyczne. Najpopularniejsze są uprawnienia sepowskie z elektryczności.Żeby przystąpić do egzaminu trzeba mieć ukończone 18 lat. Nie ma natomiast żadnych wymagań, dotyczących wykształcenia branżowego. Praktycznie więc każdy może uzyskać SEP uprawnienia.Przed egzaminem najlepiej odbyć kurs, który do niego przygotowuje. Taki kurs trwa z reguły kilka godzin. Obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. Jeśli kandydat nie ma przygotowania zawodowego z kategorii, z których uzyskuje się uprawnienia, warto, aby oprócz tego krótkiego kursu, przygotowującego do egzaminu na certyfikat sepowski, odbył też dłuższy kurs, który go lepiej przygotuje do pracy. Szczególnie ważne jest to przy pracy z prądem elektrycznym. Tu po prostu nie ma miejsca na pomyłkę.

Co dają uprawnienia sepowskie

Jeśli już zdecydowałeś się na zdobycie uprawnień sepowskich, powinieneś wiedzieć, jakie masz uprawnienia. Zakres prac, jakie możesz wykonywać, jest szczegółowo opisany na świadectwie kwalifikacyjnym. Najpopularniejsze sep uprawnienia upoważniają do pracy jako elektryk. Można obsługiwać i remontować urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne. Jeśli pracownik ma być zatrudniony na stanowisku, gdzie będzie obsługiwał urządzenia, które pracują pod napięciami wyższymi niż 1 kV, to uprawnienia sepowskie są obowiązkowe.Pamiętać jednak trzeba, że samo zdobycie uprawnień nie daje doświadczenia w branży. Trzeba praktyki i ciągłego kształcenia, żeby pracować bezpiecznie i zgodnie ze sztuką.Bardzo istotną częścią uprawnień sepowskich jest dobra znajomość przepisów BHP związana ze specyfiką branż. Odpowiednie zachowanie się pracownika podczas wypadku może decydować o zdrowiu, a nawet życiu. Jest to szczególnie istotne, gdy niezbędne są czynności wykonywane przy włączonym napięciu. Każdy, kto posiada uprawnienia SEP będzie wiedział, że takich prac nie wolno robić w pojedynkę, tylko ktoś powinien asekurować pracownika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here