Źródła finansowania PPK – kto pomaga Ci oszczędzać?

0
2269
Źródła finansowania PPK – kto pomaga Ci oszczędzać?

Program prywatnego oszczędzania PPK wprowadzany właśnie w pierwszych dużych firmach ma zachęcić Polaków do oszczędzania na przyszłość. Pieniądze zgromadzone na koncie należącym tylko do uczestnika programu będą stanowiły jego emerytalny dodatek. Ale finansowego zabezpieczenia nie będzie budował tylko sam pracownik. Jeszcze ktoś mu w tym pomoże.

PPK a składka zatrudnionego

Każdy zatrudniony m.in. na umowę o pracę, umowę agencyjną lub umowę zlecenia może przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych. W PPK będziesz oszczędzać na dodatkową emeryturę. Bo według specjalistów, podstawowe świadczenie z ZUS za kilka lat nie będzie wystarczające do zaspokojenia nawet podstawowych potrzeb (już teraz wielu osobom trudno się utrzymać przez cały miesiąc).

PPK zakłada regularne comiesięczne oszczędzanie. Z Twojego wynagrodzenia brutto (uwzględniającego również premie) każdego miesiąca pracodawca odprowadzi przynajmniej 2% na konto PPK. Jeśli chcesz oszczędzać więcej, możesz zdecydować się na wpłatę dodatkową do kolejnych 2%. Przy zarobkach 6500 zł brutto, na Twoje konto PPK trafi minimum 130 zł przekazane z Twojej pensji.

Ale oszczędzanie w PPK to nie tylko Twoja inwestycja.

PPK a składka pracodawcy

Żeby zachęcić Cię do budowania finansowego zabezpieczenia, w oszczędzaniu pomoże Ci również pracodawca. W PPK dopłata pracodawcy będzie wynosiła minimum 1,5% od Twojego wynagrodzenia brutto. Na Twój emerytalny rachunek trafi więc co miesiąc 97,5 zł (przy założeniu, że Twoja pensja to 6500 zł brutto).

Pracodawca może też zdecydować o wyższej wpłacie, wynoszącej nawet do 2,5%. Maksymalna kwota wpłat na PPK pochodząca od pracownika i pracodawcy nie może przekroczyć 8% Twojego wynagrodzenia brutto.

PPK a udział państwa

We wspólnym oszczędzaniu weźmie też udział państwo. Na zachętę otrzymasz na PPK z Funduszu Pracy 250 zł wpłaty powitalnej. Dostaniesz ją wtedy, kiedy w danym kwartale (lub w poprzednim) zdecydowałeś się na rozpoczęcie oszczędzania w PPK (tj. nie zrezygnowałeś z automatycznego zapisu do programu). Żeby wpłata powitalna trafiła na Twoje konto, musisz być uczestnikiem programu przez co najmniej 3 miesiące i w tym czasie płacić składki. Jeśli po 1 miesiącu zrezygnujesz z konta w PPK, państwo nie wpłaci 250 zł. A szansę na ten dodatek stracisz bezpowrotnie.

Jeśli spełnisz określone w ustawie warunki, państwo przekaże na Twoje konto PPK dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Kiedy możesz liczyć na taki dodatek? Jeśli w danym roku kalendarzowym na Twoim rachunku PPK znajdzie się kwota wyższa niż 6-krotność wpłat podstawowych wyliczonych od minimalnego krajowego wynagrodzenia, możesz liczyć na dopłatę roczną.

Bez względu na to, czy kwota ta pochodzi z wpłat podstawowych czy dodatkowych, otrzymasz 240 zł.

W przypadku osób słabo zarabiających, tj. zarabiających poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, próg wpłat jest obniżony do ¼ minimalnego wynagrodzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here