Który wskaźnik informuje w jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe?

0
30
Który wskaźnik informuje w jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe?
Który wskaźnik informuje w jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe?

Który wskaźnik informuje w jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe?

Który wskaźnik informuje w jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe?

W biznesie istnieje wiele wskaźników, które pomagają ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa. Jednym z takich wskaźników jest wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi. Ten wskaźnik informuje nas o tym, w jakim stopniu aktywa obrotowe są w stanie pokryć zobowiązania krótkoterminowe.

Definicja wskaźnika pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi

Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi jest jednym z najważniejszych wskaźników finansowych, które pomagają ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa. Ten wskaźnik mierzy zdolność przedsiębiorstwa do spłaty swoich zobowiązań krótkoterminowych przy użyciu swoich aktywów obrotowych.

Aktywa obrotowe to te aktywa, które są przeznaczone do sprzedaży lub zużycia w ciągu jednego roku. Zobowiązania krótkoterminowe natomiast to zobowiązania, które mają być spłacone w ciągu jednego roku. Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi jest wyrażany w procentach i im wyższa jego wartość, tym lepiej dla przedsiębiorstwa.

Jak obliczyć wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi?

Aby obliczyć wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi, należy podzielić aktywa obrotowe przez zobowiązania krótkoterminowe i pomnożyć wynik przez 100%. Wzór na obliczenie tego wskaźnika wygląda następująco:

Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi = (Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe) * 100%

Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większa jest zdolność przedsiębiorstwa do spłaty swoich zobowiązań krótkoterminowych. Wartość wskaźnika powinna być jak najbliższa 100%, co oznacza, że przedsiębiorstwo ma wystarczające aktywa obrotowe, aby pokryć swoje zobowiązania krótkoterminowe.

Dlaczego wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi jest ważny?

Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi jest ważny, ponieważ pomaga ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa. Jeśli wartość tego wskaźnika jest niska, oznacza to, że przedsiębiorstwo może mieć trudności w spłacie swoich zobowiązań krótkoterminowych. Natomiast wysoka wartość tego wskaźnika świadczy o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa powinny dążyć do utrzymania wysokiej wartości wskaźnika pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi, co oznacza, że mają one wystarczające aktywa obrotowe, aby spłacić swoje zobowiązania krótkoterminowe. W przeciwnym razie, przedsiębiorstwo może napotkać trudności finansowe i być niewypłacalne.

Podsumowanie

Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi jest ważnym wskaźnikiem finansowym, który pomaga ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym lepiej dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa powinny dążyć do utrzymania wysokiej wartości tego wskaźnika, aby zapewnić sobie zdolność do spłaty swoich zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźnik, który informuje o stopniu pokrycia zobowiązań krótkoterminowych przez aktywa obrotowe, to wskaźnik płynności bieżącej.

Link do strony internetowej Vivalife: https://www.vivalife.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here