Kalkulator emerytalny, czyli jak zaplanować emeryturę?

0
2823

Jeśli już zaczęliście choćby wstępnie rozmyślać o swojej emeryturze, a przede wszystkim o finansowym jej zabezpieczeniu, warto wiedzieć, z jakich narzędzi można skorzystać, aby obliczenia te były łatwe, szybkie i precyzyjne. Jedno z takich narzędzi proponuje Esaliens – mianowicie kalkulator emerytalny. Po kilku kliknięciach wiemy ile i przez jaki czas musimy oszczędzać, aby zabezpieczyć swoją przyszłość w wystarczającym stopniu.

Jak wiadomo, system emerytalny w Polsce oparty jest na trzech filarach. Pierwszy filar to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), drugi oparty jest o Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), natomiast na trzeci składają się indywidualne konta emerytalne (IKE), indywidualne konta zabezpieczenia finansowego (IKZE) oraz pracowniczy program emerytalny (PPE). W tym artykule przyjrzyjmy się pierwszemu rozwiązaniu trzeciego filara – indywidualnym kontom emerytalnym.

IKE – co to w ogóle jest?

Działanie indywidualnych kont emerytalnych reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Podstawową rzeczą, którą należy od razu wyjaśnić jest: czym właściwie są indywidualne konta emerytalne? Jeśli ktoś lubi specjalistyczny, prawniczy język, można skorzystać z definicji zapisanej w przywołanej powyżej ustawie. Jednak da się to ująć w dużo prostszych słowach: jest to po prostu dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego, indywidualny rachunek, na który odkładamy swoje pieniądze, aby móc korzystać z nich po latach. Dobrowolność jest tutaj cechą podstawową IKE – w przeciwieństwie do obowiązkowych składek na ubezpieczenie, które odprowadzamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Również wybór formy indywidualnego kontra emerytalnego mogą być różne: od funduszy inwestycyjnych, przez depozyty bankowe, ubezpieczenia inwestycyjne i rachunki maklerskie do dobrowolnych funduszy emerytalnych. To właśnie od wyboru formy IKE zależą takie sprawy, jak wysokość kosztów odkładania oszczędności, a także szanse i zagrożenia przypisane do każdej z tych form. Odkładnie swych oszczędności na IKE pozwala również uchronić je od tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych.

Indywidualne konta w liczbach

Polacy cały czas zbyt mało oszczędzają na swoje emerytury. Choć co chwilę mówi się o niewydolności państwowego systemu ubezpieczeń, a nieciekawego obrazu dopełniają niemal całkiem przerażające analizy demograficzne w perspektywie następnym dekad, to liczba osób posiadające indywidualne konta emerytalne nadal nie jest imponująca. Jednak w ostatnich czasach widać coraz większe zainteresowanie tym tematem. Wystarczy zerknąć na publikowane co jakiś czas dane Komisji Nadzoru Finansowego na temat osób posiadających indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, a także kwot na nich zgromadzonych. W porównaniu do wyników sprzed pół roku, wartość IKE oraz IKZE na koniec czerwca 2017 roku wzrosła aż o 14 procent. Według danych KNF, ponad 932 tysiące Polaków posiadało wtedy indywidualne konta emerytalne, a ponad 664 tysiące – indywidualne konta zabezpieczenia finansowego (choć należy wziąć pod uwagę, że jedna osoba może mieć jednocześnie IKE oraz IKZE). W kwotach jest było to odpowiednio 7,5 miliarda złotych oraz 1,3 miliarda złotych.

Kalkulator emerytalny – jak to działa?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, pomocnym narzędziem do planowania własnej emerytury jest kalkulator emerytalny (dostępny na stronie https://www.esaliens.pl/pl/kalkulatory/kalkulatory-emerytalne/kalkulator-ike). Zasady działania kalkulatora są dziecinnie proste, a każdy etap dokładnie opisany. W związku z tym najpierw musimy określić roczne lub miesięczne wpłaty na nasze indywidualne konto emerytalne. Nie można jednak przekroczyć górnego limitu wpłat, który co roku zmienia swoją wartość, jako że jest uzależniony od średniego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli więc w 2017 roku maksymalna kwota wynosiła dokładnie 12 789 zł, to w tym roku roczny limit wynosi 13 329 zł (odpowiada to miesięcznej kwocie 1 110,75 zł). Następnie ustalamy okres, przez jaki chcemy oszczędzać pieniądze – od 5 do 50 lat, a także potencjalną stopę zwrotu – od 0 do 15 procent. Podawszy wszystkie wymagane dane kalkulator automatycznie wylicza wysokość zgromadzonego kapitału, sumę wpłat na indywidualne konto emerytalne, a także zysk i zaoszczędzony podatek od dochodów (odpowiednio pomniejszone lub nie o opłatę manipulacyjną). Następnie możemy również przeliczyć w jakiej wysokości będą nam wypłacane miesięcznie nasze oszczędności, w zależności jaki okres weźmiemy pod uwagę. Przy planowaniu emerytury kalkulator jest więc wcale pomocnym narzędziem. Wystarczy tylko podjąć jakieś założenia i konsekwentnie się ich trzymać.

Niewiedza może być szkodliwa

W Internecie można znaleźć różne rankingi, które z form indywidualnych kont emerytalnych są najlepsze. Warto się im przyjrzeć, żeby mniej więcej zorientować się, które formy byłyby dla nas odpowiednie, bo czas płynie szybciej, niż nam się wydaje. Powinniśmy bowiem wiedzieć jak najwięcej o możliwościach zabezpieczenia finansowego naszej przyszłości. Kalkulator emerytalny to dobry początek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here