RODO

0
1799
RODO

4 maja 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o RODO dostosowująca polskie prawo do unijnej dyrektywy. Wprowadziła ona zmiany w aż 160 ustawach. Jak przekonuje Maciej Kawecki, dyrektor zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, nowelizacja ponad 160 ustaw to przede wszystkim ułatwienia dla firm. Co zmieni się wraz z chwilą wprowadzenia nowelizacji RODO?

Istotne zmiany dotkną między innymi Prawa Pracy, Prawa Bankowego oraz Ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawo Pracy

Od chwili wprowadzenia nowelizacji RODO, dla osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych, niezbędne będzie wystawianie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej.

Istotne zmiany związane będą także z nowelizacją Kodeksu pracy. Pracodawca będzie bowiem zmuszony do uzyskania zgody kandydata do pracy (lub osoby zatrudnionej) na przetwarzanie danych osobowych, co w praktyce oznacza spore trudności w weryfikacji kandydatów. Niemożliwe będzie bowiem sprawdzenie – bez uprzedniego uzyskania wspomnianej zgody – na przykład tego, czy dana osoba była karana.

Jak mówi Maciej Kawecki, dyrektor zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji: „Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na zmiany w kodeksie pracy. Łatwiej będzie im gromadzić dane osobowe pracowników za ich zgodą czy wykorzystywać dane biometryczne, jeśli pracodawca uzna to za niezbędne, np. do zabezpieczenia pomieszczeń w firmie. Z drugiej strony z przestrzeni firmowej muszą zniknąć kamery monitorujące wejścia i wyjścia do lokali związkowych”.

Prawo Bankowe

Kolejna, ważna z punktu widzenia obywatela zmiana, będzie dotyczyła obszaru Prawa Bankowego. Nowelizacja RODO przyznaje klientom banków prawo do uzyskania szczegółowych informacji o celach przetwarzania oraz sposobie wykorzystania ich danych przez instytucje finansowe.

Do tej pory klienci banków, którzy wnioskowali o przyznanie kredytu i spotkali się z odmową, nie byli informowani o powodach podjęcia takiej decyzji. Wraz z chwilą wprowadzenia nowelizacji RODO uzyskali oni prawo do otrzymali wyjaśnienia, na jakiej podstawie bank podjął decyzję o odmowie udzielenia kredytu.

Ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta

Wraz z chwilą wprowadzenia nowelizacji RODO zmienią się również przepisy ustawy Prawa pacjenta i Rzecznika praw pacjenta. Od 4 maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne, jednak wyłącznie w przypadku dokumentów udostępnianych po raz pierwszy.

Jak podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta: „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części. – Taki wniosek zostanie zrealizowany przez placówkę medyczną bezpłatnie. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę”.

Jeżeli nie wiesz czy Twoja firma działa zgodnie z RODO,  dobrze jest skorzystać z usługi Audytu RODO.  Więcej o Audycie RODO, można przeczytać na stronie firmy Hogart: Audyt RODO.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here